Kobber er nødvendig for kvinnelig fertilitet ved å bidra til sunne hormonnivåer og stoffskifte

Kroppen trenger kobber (Cu) for å regulere en rekke stoffskifteprosesser, inkludert hormonstoffskiftet. Kobber spiller derfor en rolle i å bidra til sunn kvinnelig fertilitet. Kroppen regulerer konsentrasjonen selv, da homeostatiske mekanismer fjerner overskudd av kobber når det er nødvendig. Dette skjer fordi for mye eller for lite kobber kan ha negative helseeffekter.

Kobbermangel har negativ påvirkning på kvinnelig fertilitet

Forskning har vist at lave kobberkonsentrasjoner i blodet kan påvirke kvinnens fertilitet. Soltan og Jenkins analyserte kobberkonsentrasjonen i blodet hos 93 kvinner1. Studiegruppen bestod av 35 fertile kvinner og 48 infertile kvinner.

Resultater

Studien ga følgende funn:

  • Kobberkonsentrasjonene var signifikant lavere hos infertile kvinner sammenlignet med fertile kvinner.
  • Kobberkonsentrasjonene i blodet var også noe lavere hos kvinner med flere infertilitetsproblemer.

Utilstrekkelige kobbernivåer kan derfor redusere kvinnens fertilitet ved å forstyrre normalt østrogen-stoffskifte.

Kobber- og magnesiumtilskudd i dyrestudier

Forskning har vist en sammenheng mellom lave kobber- og magnesiumnivåer og redusert fertilitet hos Holstein-kyr og kviger. Ingraham og kolleger ga tilskuddsbehandlinger til 204 tilfeldige Holstein-kviger og kyr2. Dyrene fikk enten kobber, magnesium, kobber og magnesium, eller ingen mineraltilskudd. Blodprøver ble tatt før tilskuddene ble gitt og i uke 1, 2, 4, 6 og 8 etter nedkomst. Blodet ble analysert for magnesium og kobber.

Resultater

Studien ga følgende funn:

  • 92 % av dyrene som både fikk kobber- og magnesiumtilskudd ble drektige. Derimot ble kun gjennomsnittlig 75 % av de andre gruppene drektige.

Fertilitet hos Holstein-kyr og kviger har derfor vist seg å forbedres med kobber- og magnesiumtilskudd. Disse sporstoffene jobber sammen for å bidra til sunn fertilitet.

Kilder til kobber

Kobber finnes i mange matvarer. Høye konsentrasjoner av kobber er tilstede i kål, nøtter, østers, gjærede soyaprodukter, sopp og geitost.

Oppsummering

Lave kobbernivåer kan redusere kvinnens fertilitet ved å forstyrre normale stoffskifteprosesser. Sporstoffet er nødvendig sammen med andre mineraler som magnesium, sink og jern for å bidra til sunn fertilitet.

Fertilitetsfremmende næringsstoffer

For henne

For han

 

Mannlig fertilitet, kombinasjonstilskudd

Mange kosttilskudd kombinerer flere fertilitets-næringsstoffer for å lage en kraftig fertilitetsfremmende pille.

Men vær oppmerksom på at pris- og kvalitetsforskjellen er stor. Finn ut hvilke som er verdt å bruke tid og penger på.

Bibliografi

  1. “Soltan, M. and Jenkins, D. (1983). Plasma copper and zinc concentrations and fertility, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, Volume 90, Issue 5, (pp. 457-9.).”
  2. “Ingraham, H. et.al. (1987). Correction of subnormal fertility with copper and magnesium supplementation, Journal of Dairy Science, Volume 70, Issue 1, (pp. 167-80.).”
About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit