Fastsette fertile dager

Tiden rundt eggløsningen er den eneste perioden i menstruasjonssyklusen en kvinne kan bli gravid. For et par som prøver å få barn er det derfor lurt å vite når dette skjer.

Det finnes flere metoder for naturlig familieplanlegging som kan bidra til å fastsette den fertile perioden. Dette øker fertiliteten på en naturlig måte.

Bruk vår eggløsningskalkulator

For kvinner som har en normal menstruasjonssyklus på 28 til 32 dager kan eggløsning skje når som helst mellom dag 11 og dag 21. Husk at dette bare er et gjennomsnitt — alle kvinner har forskjellig syklus!

Prøv kalkulatoren nå og få en anelse om hvilke datoer du kan ha eggløsning denne måneden.

[ovulation]

Mål din basale kroppsstemperatur

Etter eggløsning frigjør den kvinnelige kroppen et hormon som kalles progesteron. Hormonets rolle i kroppen er å sikre at det er god blodtilførsel til livmoren for vellykket opprettholdelse av en mulig graviditet. En bivirkning av progesteron er at det fører til økt kroppstemperatur med så mye som 0,6 °C1. Kroppstemperaturen holder seg på dette nivået frem til menstruasjonen begynner, og synker igjen senere. Kvinner kan bruke denne informasjonen til å fastsette når de har eggløsning.

Du bør følge disse fem reglene for å finne dine fertile dager nøyaktig ved hjelp av kroppstemperatur:

 • Mål alltid temperaturen om morgenen rett etter at du har våknet opp og mens du fremdeles ligger.
 • Hvis mulig, mål på samme sted og til samme tid hver dag.
 • Mål i minst tre minutter rektalt, vaginalt eller oralt, og benytt samme type målemetode i løpet av syklusen.
 • Vær sikker på at du har sovet i minst seks timer før du måler den basale temperaturen.
 • Start listen eller grafen den første dagen i menstruasjonen, dette er også starten på din menstruasjonsyklus.

Lag en temperaturkurve

kvinnelig temperaturkurve for å finne eggløsningsdagenEtter å ha målt temperaturen, noter verdien i en liste eller som et punkt på en graf. Noter også eventuelle uregelmessigheter: mindre søvn, sykdom, stress, medikamenter og alkohol dagen før temperaturmålingen.

Dette gjøres fordi den basale kroppstemperaturen påvirkes av mange faktorer. Lag en strek mellom punktene på grafen. Hvis du har gått glipp av en måling, la det stå åpent den dagen.

Ettersom temperaturmålinger i begynnelsen av syklusen noen ganger varierer drastisk, kan du overse de fire første verdiene i analysen.

Du kan nå undersøke verdiene fra den lave temperaturfasen etter den femte dagen. For å få bedre oversikt, kan du tegne en horisontal linje rett over de høyeste verdiene (ekskluder ekstremverdier).
Sjekk deretter om det er en plutselig økning i temperatur på minst 0,2 °C i de lave verdiene i den første halvdelen av syklusen. Økningen bør skje innen en periode på to dager.

Hvis temperaturen er høyere enn verdiene i den lave temperaturfasen i minst tre påfølgende dager, så kan du anta at eggløsning fant sted i løpet av de siste 48 timene før temperaturøkningen.

Etter de fertile dagene

Den andre halvdelen av syklusen varer vanligvis fra dag 12 til 16. Dette kan være til hjelp når du skal tolke din temperaturkurve. Temperaturøkningen bør skje rundt to uker før menstruasjon for påfølgende måned.

Ulike typer kurver

Det er mange variasjoner mellom temperaturkurvene, og det er sjelden de korresponderer med den ideelle formen. Også små variasjoner kan komplisere tolkningen av kurven. Men når du har overvåket basaltemperaturen i noen måneder, vil du ha mer erfaring med temperaturanalysen. Dette betyr at du nøyaktig kan forutsi dine fertile dager etter noen få sykluser.

Med erfaringer fra tidligere sykluser kan du også trekke konklusjoner for de påfølgende månedene, og nærmere avgrense perioden der eggløsning forekommer. For veldig uregelmessige sykluser kan dette være vanskelig.

Ulike fenomener kan observeres når de fertile dagene fastslås ved hjelp av en temperaturkurve:

I løpet av første halvdel av menstruasjonssyklusen er en temperaturverdi betydelig høyere enn alle de øvrige

Dette kan være på grunn av for eksempel alkoholinntak kvelden før, en forkjølelse, feber, stress, eller flere toalettbesøk før temperaturmåling. Svært uvanlige målinger bør oversees, ellers kan de forvirre tolkningen av temperaturkurven.

I løpet av andre halvdel av menstruasjonssyklusen ligger en temperaturverdi på samme nivå som den lave temperaturfasen

Hvis temperaturen faller kraftig en eller flere dager i løpet av den andre halvdelen av syklusen, kan dette være corpus luteum-mangel (follikkel-mangel). Dette er mest sannsynlig når det inntreffer uten annen innlysende årsak over flere sykluser. Noen medisiner er temperatursenkende, og kan derav forstyrre kurven. Målinger foretatt på et annet tidspunkt, eller på en annen del av kroppen kan også være årsak til et enkelt lavt måleresultat.

Rett før den plutselige økningen faller morgentemperaturen igjen

Temperaturreduksjon kort tid før eggløsning forekommer ofte og er helt normalt. Kvinner som opplever dette er i stand til å fastsette når de fertile dagene kommer, selv før eggløsningen.

Temperaturøkningen skjer ikke raskt, men gradvis

Dette indikerer en mild corpus luteum-mangel. Hvis temperaturen stiger med bare 0,1 °C over flere dager og kun fortsetter etter dette, er corpus luteum-mangel sannsynlig. Dette fører ikke nødvendigvis til redusert fertilitet.

Den andre halvdelen av syklusen er kortere enn tolv dager

Hvis tiden fra eggløsning til neste menstruasjon er mindre enn 12 dager er corpus luteum-mangel en sannsynlig årsak.

Det er ingen økning i temperaturen

Hvis det ikke registreres en økning i temperatur i løpet av siste halvdel av syklusen, da har ikke eggløsningen funnet sted. Det betyr at du ikke kan bli gravid i denne syklusen. Et fravær av eggløsning til tross for regelmessige sykluser kan forekomme relativt hyppig hos eldre kvinner. Også amming, en nylig abort, fysiske endringer etter at man slutter med p-piller eller hormonelle forstyrrelser kan føre til en midlertidig anovulasjon.

Temperaturen synker ved slutten av syklusen

Hvis temperaturen plutselig synker til et lavt nivå igjen, betyr dette at menstruasjonen er rett rundt hjørnet.

Temperaturen forblir høy i mer enn 16 dager på tross av menstruasjon

I løpet av de første dagene i den nye syklusen vil den basale kroppstemperaturen noen ganger forbli høyere enn normalt, og synker til et lavere nivå senest etter fem dager. Er du derimot gravid opprettholdes høyere temperatur en lengre periode.

Fremfor alt, er menstruasjonen forsinket eller er blødningen betydelig mindre enn vanlig, kan det være en mulig indikasjon på at du er gravid. Andre faktorer kan også forårsake stadig høyere temperatur, for eksempel febersykdommer.

Livmorhalsslim-metoden

Eggløsning bestemt av livmorhalsslimets syklus

Kilde:www.pregprep.com

Mens eggløsning kan identifiseres i ettertid basert på økt basal kroppstemperatur, kan konsistens og utseende av livmorhalsslimet indikere forestående eggløsning2.

Dette er fordi livmorhalsen i den fertile fasen produserer et spesielt rennende sekret for å lette svømmeturen for sædcellene i livmoren. Kvinner produserer vanligvis så mye livmorhalsslim at de først og fremst oppdager det i den fertile fasen ved tørking med toalettpapir.

Høy slimsekresjon er ikke absolutte bevis på eggløsning fordi eggløsningen til syvende og sist utløses av et annet luteiniserende hormon (LH). Derfor anbefales det å bedømme om eggløsning har funnet sted gjennom en kombinasjon av undersøkelser av livmorhalsen og temperaturmålinger. På temperaturgrafen kan konsistensen av livmorhalsslimet noteres daglig.

En kvinne trenger vanligvis et par måneder for å kunne tolke konsistensen på livmorhalsslimet. Men etter dette kan observasjoner og erfaring gi en god indikasjon på når den fertile fasen inntreffer.

Lær å tolke livmorhalsslim

 • Under menstruasjon utskiller livmoren lite slim.
 • I de påfølgende dagene kan du vanligvis finne klumper av slim som er hardere og gummiaktige. Formen endres knapt når de strekkes fra hverandre ved hjelp av to fingre.
 • Over tid kommer mer slim, og det kan nå strekkes langt fra hverandre mellom to fingre. Sekretet blir også tynnere og klarere.
 • I begynnelsen av den fertile fasen, noen dager før eggløsningen kan en slimtråd strekkes flere centimeter uten å ryke. Det er nå nesten gjennomsiktig, og ligner frisk eggehvite.
 • Dagen før eggløsning, på den mest fertile dagen i syklusen, er livmorhalsslimet ved punktet i syklusen der det kan strekkes lengst.
 • Kort tid etter eggløsningen blir slimet klumpete og hardt igjen. Den fertile fasen er avsluttet.

Stress og andre faktorer kan resultere i flere perioder med mer tyntflytende slim fra livmorhalsen. Hvis eggløsningen allerede har inntruffet kan du kun avgjøre dette i ettertid basert på målinger med høyere temperatur.

Undersøkelse av livmorhalsen

Kvinner som produserer mindre livmorhalsslim kan ofte kjenne på livmorhalsen for å fastslå når deres fertile fase inntreffer. Livmorhalsen, som stikker ut fra livmoren og ned i skjeden, åpnes i tiden rundt eggløsning. Dette skaper optimale forhold for sædcellene å trenge gjennom.

I løpet av den infertile fasen i begynnelsen av syklusen og etter eggløsning ligger livmoren dypt i vagina. Ved å bruke to fingre oppreist eller på huk så kan den enkelt kjennes. I denne perioden er den relativt hard og lukket.

I dagene rundt eggløsning vil livmoren og livmorhalsen plasseres i en høyere posisjon. Det er vanskeligere å kjenne de ved hjelp av fingrene på dette tidspunktet. Livmorhalsen åpnes, dette føles ut som en liten fordypning/grop, eller en spalte på den sfæriske overflaten. Den er også veldig myk å ta på.

Undersøkelsen bør starte mot slutten av menstruasjonen. Posisjon, fingeren som brukes og tidspunkt på døgnet bør ideelt være den samme gjennom hele syklusen.

Viktig tips: Vask hendene grundig før undersøkelsen for å unngå infeksjoner. Det er også enklere å kjenne livmorhalsen dersom blæren tømmes først.

Testpinner og teststrimler

Nivået av hormonet LH (luteiniserende hormon) øker kraftig mot slutten av første halvdel av syklusen og utløser eggløsning. Når LH-nivået er på topp betyr det at det er rundt en dag igjen til eggløsning.

Teststrimler fungerer etter samme prinsipp som graviditetstester. De fleste eggløsningspinnene må holdes i kvinnens urin i kun kort tid, og etter få minutter blir kontrollstripen synlig. Ved høy LH-verdi vises to linjer.

Testene indikerer vanligvis når kvinnen er på sitt mest fertile. Da vil intensiteten av stripen som angir LH-nivået være minst like sterk som kontrollstripen. Ettersom alle eggløsningstester fungerer litt forskjellig, bør produsentens bruksanvisning følges nøye.

Du kan fastsette mulige eggløsningsdatoer når du kjenner kroppen din gjennom bruk av temperaturmetoden og undersøkelser av livmorhalsslimet. Denne testen kan brukes på disse datoene for å bekrefte fertiliteten.

En eggløsningstest er spesielt nyttig for kvinner med veldig uregelmessig syklus. Dette er fordi temperaturmetoden bare gir et resultat som forteller at eggløsningen har funnet sted, og da er den fertile fasen allerede over.

Det beste utstyret for å forutsi eggløsning

Utstyrspakkene varierer voldsomt i pris

I slike tilfeller er det dessverre behov for mange teststrimler. Du bør starte kontrollen rundt to dager før tidligste mulige eggløsningsdato, og fortsette kontrollen til LH-stigningen observeres.

Syklus-computer

En syklus-computer kan være veldig nyttig til å fastslå den fertile fasen. Syklus-computeren bruker de samme inngangsverdiene for dette – temperatur2 og LH-stigning, i tillegg til progesteron-stigning

Fordelen med å bruke en syklus-computer er at den kan beregne datoene på egenhånd. Maskinen konstruerer graf og analyserer verdiene for deg.

Syklus-computeren er et anvendelig tillegg i familieplanleggingen. Den kan bidra til å identifisere den fertile fasen for par som prøver å få barn.

Apper til smarttelefoner

smartphone app to track ovulation day

De beste fertilitets-appene

Få en gratisapp eller betale for premium-funksjonene?

Sist, men ikke minst, er det en enorm mengde apper på markedet tilgjengelig for iPhone og Android.

Disse programmene hjelper kvinner å følge med på sin syklus og helserelaterte spørsmål – som vekt og emosjonell og fysisk velvære.

Kvinner kan bli påminnet om sine mest fertile dager, og som regel er alt organisert i en enkel og stilig kalender.

Mange apper er gratis, og noen tilbyr ekstrafunksjoner hvis du betaler for premiumversjonen.

Trikset er å vite hvilke som er gode og hvilke du bør unngå.

Bibliografi

 1. «Charkoudian N, Stachenfeld NS. Reproductive hormone influences on thermoregulation in women. Compr Physiol. 2014; 4(2): 793-804»
 2. «Gross BA. Natural family planning indicators of ovulation. Clin Reprod Fertil. 1987;5(3): 91-117»
 3. «Gross BA. Natural family planning indicators of ovulation. Clin Reprod Fertil. 1987;5(3): 91-117»
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.